Varmt Välkomna 

Till Barn och kvinnorätts organisationen B K R O Kraft Force, som arbetar för att tillvarata kvinnor och barns rättigheter i Sverige och internationellt.

Vi är partipolitiskt och religiöst obundna  och vi arbetar med att skapa en gemensam plattform i arbetet för utsatta kvinnor och barn. Vår vision är fredade barn och kvinno hus. 

Vi vänder oss till Dig, som lever i en våldsrelation av fysisk eller psykisk karaktär. Kvinnan men också barnen från dessa trasiga och destruktiva förhållanden.

Vi finns här för Er och vi skall bistå med all hjälp vi kan och framförallt, så finns vi med under resan till ett bättre liv. Men vi vänder oss även till alla utsatta kvinnor och barn, för i dagens samhälle har kvinnor såväl som barn svårigheter att finna sin plats och utanförskapet är ett faktum.

B K R O började som en reaktion mot samhällets oförmåga att hjälpa kvinnor i sin värsta utsatthet och att lagstiftningen paradoxalt nog blir en fälla för många kvinnor och deras barn. Vi började nästan som en motståndsrörelse, där vi gemensamt hade olika erfarenheter  med det gemensamma,  att vi brann för att ge kvinnor och barn bättre möjligheter och förutsättningar. Framförallt accepterar vi inte att kvinnor och barn offras i en ofungerande rättsapparat. 

 

 

Snabbfakta om B K R O Kraft Force

 

Vi på B K R O Kraft Force, Barn och Kvinnorättsorganisationen är indelade i två olika grenar.  

Den första avdelningen och huvudgrenen 

B K R O 

- Ni kan besöka oss på följande sidor;

www.bkro.eu

www.bkroforce.se

 

Den andra avdelningen är vår barnavdelning.

B K R O Barn

-Ni kan besöka oss på följande sidor;

www.bkrobarn.se 

www.bkrobarn.eu

Samt vår gemensamma sida för B K R O Kraft Force

www.bkrokraftforce.se

Hos oss kan ni få stödsamtal och juridisk rådgivning. Vi erbjuder även juridiska ombud. Vi erbjuder även en samordnande roll mellan olika myndigheter.

Vi garanterar en återkoppling på 24 timmar från första kontakten.

B K R O Kraft Force

Tack för ditt besök.

B K R O Kraft Force