Information om B K R O

B K R O är en barn och kvinnorätts organisation som bildades för att tillvarata utsatta barn och kvinnors rättigheter i Sverige och internationellt. Vi anser att det är nödvändigt att arbeta för barn och kvinnor i Sverige och världen. För sanningen är den att barn och kvinnofrågor ännu är ett särintresse i samhällen världen över. Vår organisation arbetar med lobbyverksamhet, debatter.  Allt för att blottlägga och synliggöra barn och kvinnors utsatthet i vårt samhälle. Vi arbetar även med stödsamtal och fri juridisk rådgivning och som fria juridiska ombud. 

Vår organisation är delade i tre delar. Allt för att effektivt tillvarata barn och kvinnor på bästa vis.

B K R O Kraft

Vår huvudavdelning som främst är nationell och svensk. Vänder sig till alla utsatta kvinnor som behöver hjälp. Vi arbetar också mycket med lobbyverksamhet för att stärka dom utsatta kvinnornas ställning i det svenska samhället. I vårt arbete så är en stor del av vår verksamhet uppbyggd kring stödsamtal och juridiskt arbete.

www.bkro.eu

www.bkroforce.se

www.b-k-r-o.com

 

 B K R O Kraft Force

Är vår internationella avdelning, där arbetar med olika projekt utanför Sverige. Utgör också basen för vårt internationella arbete.

www.bkro-kraft-force.com

www.bkrokraft.eu

 

B K R O Barn

Är vår barnavdelning, som arbetar intensivt med debatter och lobbyverksamheter men mycket viktigt är även stödsamtal och vårt juridiska arbete. Vi arbetar även med olika evenemang i barnstödgrupper. Som filmkvällar, utflykter osv.

www.bkrobarn.com

www.bkrobarn.se

www.bkrobarn.eu