Om oss

BKRO Kraft Force är en Barn och kvinnorättsorganisation som skapats för att tillvarata utsatta kvinnor och barns rättigheter. Vi kommer att arbeta aktivt för att skapa en helt ny plattform i arbetet för kvinnor och barn.

Vår vision är kvinno och barnfrids hus som skall vara fredade zoner och där även all hjälp skall utgå och samordnas. Vi  ger uridisk rådgivning och vi erbjuder att samordna alla kontakter. 

Vi arbetar för att synliggöra och blottlägga bristerna i arbetet kring utsatta barn och kvinnor. Sett ur ett nationellt svenskt perspektiv, så borde Sverige vara ett föregångsland i detta arbete. Men vår strävan efter jämställdhet skapar ständigt nya tragedier, främst när det gäller vårdnadsfrågor. Detta blir en gigantisk och livsfarlig kvinnofälla.

Vi har även socialtjänstlagen som ju är en ramlag och tolkningen av denna kan variera stort och denna lag som skall skydda kan också indirekt bli mycket farlig. Det finns oerhört mycket som vi vill arbeta med för att förändra barn och kvinnors villkor i Sverige. Det första blir att aktivt skapa debatt kring dessa frågor och skapa intresse för dessa frågor.

Vi vill också medverka internationellt i kvinno och barn rättsarbetet. Detta kommer vi att utveckla i ett senare skede. Vi vill främja en utveckling även internationellt, för mönstret går igen världen över. 

Visst har det hänt mycket på hundra år men det grundläggande patriarkala mönstret finns kvar.Det faktum att halva jordens befolkning (kvinnor) ses som mindre värda och inte tillförsäkras samma rättigheter och möjligheter som män är ett nederlag för ett civilisatorisk demokratiskt tänkande, baserat på varje människas lika värde.

Detta vill vi medverka till att förändra, vår syn på kvinnor och barns rättigheter. Att prioritera detta och inte tillåta detta att bli ett särintresse i vårt land liksom andra länder. Även att vidga allmänhetens kunskaper om utsattheten för kvinnor och barn. Inte minst att vara bidragande till drägliga levnadsvillkor och en möjlighet till en nystart och ett bättre liv.

För vi på B K R O Kraft Force, tror och brinner för varje individs rättighet till ett bra och drägligt liv.  Vi vill vara alla behövande kvinnor och barns röst. Och vi skall förvalta ert förtroende.