Blogg

8. mar, 2019

Vi vill gratulera alla kvinnor till vår dag, den Internationella Kvinnodagen.
Den står för solidaritet och medvetenhet. Den är ett förenat ramaskri mot det faktum att kvinnorättsfrågor fortfarande 2019 är ett särintresse.


Ojämlikhet mellan könen fortsätter vara ett problem som präglar världen. Det förhindrar kvinnor att göra sina röster hörda, nedvärderar deras arbetskraft och sätter kvinnor i en position som är underlägsen mäns, både i hemmet och på ett nationellt och globalt plan.


Ekonomisk ojämlikhet mellan könen kostar kvinnor i utvecklingsländer 9 biljoner dollar om året- pengar som inte bara hade kunnat ge kvinnor ökad köpkraft och ge bättre förutsättningar för deras familjer och samhällen utan också betyda en rejäl skjuts för ekonomin generellt.
Länder med större ekonomisk jämlikhet mellan könen har ofta högre inkomstnivåer, och mindre ojämlikhet leder ofta till minskad fattigdom.
Att stötta kvinnor i att få tillgång till anständiga jobb och förbättra deras försörjningsmöjligheter är av största vikt för att kvinnors rättigheter ska tillgodoses, för att minska fattigdomen och uppnå globala utvecklingsmål.


Sedan får vi heller aldrig glömma att våld mot kvinnor förekommer över hela världen. Både i och utanför hemmet, i krig och i fredstid blir kvinnor misshandlade, våldtagna, könsstympade och dödade. I vissa länder är diskriminering av kvinnor inskriven i lagen.
Detta är och blir den största människorättsskandalen i vår tid.


För varje år kränks miljontals kvinnors grundläggande rättigheter – rätten till hälsa, personlig säkerhet, lika skydd inför lagen och rätten till jämlikhet inom familjen. Ändå tillåts kränkningarna fortsätta och på de flesta håll i världen erkänns inte kvinnors rättigheter som mänskliga rättigheter. Det kan vi inte acceptera.


Av alla dessa anledningar är den Internationella Kvinnodagen nödvändig. För vi får aldrig glömma att detta är en ständigt pågående kamp.
Detta är vår dag och tillsammans kan vi kämpa för en bättre och rättvisare värld.

B K R O Kraft Force
2019-03-08

 

Bildresultat för symboler för internationella kvinnodagen och feminism                                                                                                                 

3. feb, 2019

Har du någon gång blivit rädd för den du älskar?

Har han visat upp sidor i sin personlighet som skrämmer dig när ni tagit ett nytt steg in i relationen – kanske flyttat ihop, gift er eller väntar barn?

Kan du vara spontan eller har du börjat lägga band på dina egna känslor? Pejlar du ständigt in hans sinnesstämning och rättar dig efter den?

Avstår du från att träffa personer och göra saker du förut gillade? Känner du ofta att det är något fel på dig? Känner du dig tom och förvirrad? Allt detta är viktiga varningssignaler om psykisk misshandel.

Misshandel måste inte betyda slå, knuffa, sparka, lugga eller annat kroppsligt våld. Psykisk misshandel kan vara lika destruktiv och farlig för din hälsa. Psykiskt våld är ofta upptakten till fysiskt våld. I alla relationer där det förekommer fysiskt våld finns också psykiskt våld. Att tvingas tassa på tå i rädsla att bli slagen är psykisk misshandel.

Psykiskt våld kan ta sig en mängd olika skepnader, en del tydliga och andra så luddiga att det nästan känns overkligt.

Psykiskt våld som gör dig rädd:

 • Oaktsamhet med dina ägodelar. Han kanske slarvar bort eller har sönder dina saker, felparkerar din bil eller lånar grejer som du aldrig får tillbaka, men blir arg om du ber honom ersätta eller kompensera dig.
 • Häftiga raseriutbrott. Han skriker åt dig, kanske slår eller sparkar på väggar och skåp eller kastar saker i golvet.
 • Nonchalans eller elakhet mot ditt husdjur.
 • Nonchalans eller elakhet mot dina eller gemensamma barn.
 • Våld och vårdslöshet mot dina saker, djur eller barn ska alltid tas som bevis på att våldet när som helst kan drabba dig.

Psykiskt våld som gör dig förvirrad:

 • Det kommer smygande. Mannen kanske börjar med att påpeka att du är sötare utan smink eller tala om hur ensam han känner sig när du gör dig i ordning för att gå ut med några kompisar.
 • Det känns som en giftig gas. Det går inte att ta på, men du märker hans humörskiftningar på tonläge, kroppsspråk och mimik, men när du frågar om han är sur eller missnöjd förnekar han det. Kanske svarar han istället att det är du som är sur och otrevlig.
 • Dubbla budskap. Han uppmuntrar dig att göra sådant du tycker om, men när du gör det eller strax innan kan han starta ett bråk om något oväsentligt så att du tappar lusten. Eller ringa och störa dig stup i kvarten så att du inte kan gå upp i det du gör. Egentligen är det psykiska våldet ett dubbelt budskap i sig eftersom han säger att han älskar dig samtidigt som han behandlar dig som någon han hatar.
 • Förvirringsfällor. Den mest raffinerade form av psykisk misshandel är när en man till exempel tar din plånbok, dina glasögon eller annan sak du är beroende av och lägger på ett konstigt ställe. När du letat länge och till sist finner det saknade föremålet kan han skratta åt att du är så vimsig.
 • Psykiskt våld kan se ut på många fler sätt än de ovannämnda. Det enda som är säkert med psykiskt våld är att det alltid trappas upp och blir värre
21. jan, 2019

Det sägs att det största ofredandet, är våldet mot kvinnor. Våldet härskar och söndrar och många gånger dödar. Våldet härskar för att den kuvar kvinnorna till tystnad och våldet söndrar, då offrena bryts ner av psykiskt våld och du blir till ingen. Våldet skördar hela tiden dödsoffer, detta får vi aldrig någonsin acceptera. 

Den som utsätts för våld i en nära relation kan drabbas av negativa fysiska, psykiska, sociala, ekonomiska och praktiska konsekvenser. De starka banden till den som utövar våldet kan göra det svårt att bryta mönster och söka hjälp. Våld mot kvinnor är sällan enstaka händelser utan ingår ofta i ett mönster av olika övergrepp. Utöver fysiskt våld, sexuellt våld och hot om våld kan övergreppen ha psykologiska, känslomässiga, sociala, ekonomiska och materiella dimensioner.

Några konsekvenser som våld i nära relationer kan föra med sig för den utsatta är:

 • problem med tilliten till sig själv och andra,
 • isolering, om hon tvingas flytta till annan ort och får långt till släkt och vänner (exempelvis efter en separation),
 • försämrad förmåga att vara förälder då den som utsätts kan få svårt att skydda både sig själv och sina barn,
 • fysiska skador,
 • akuta bostadsproblem,
 • dyrare levnadsomkostnader,
 • skuldsatthet orsakat av den som utövat våldet, samt
 • sjukskrivning.
 • kort- och/eller långvariga psykiska besvär och psykisk ohälsa (depression och ångeststörningar kan vara reaktioner på våld),

När våld begås av en närstående innebär det att det finns starka band och bindningar mellan den som utövar det och den som utsätts. Ekonomiska, praktiska och sociala band kan utgöra hinder för den utsatta att lämna relationen. Våldet utmärks också ofta av ett mönster av makt och kontroll. I många relationer där våld förekommer växlar det mellan perioder av våld och perioder utan våld, med ånger och försoning som komplicerar situationen ytterligare.

Kvinnor kan dölja att de är utsatta för våld, för att de till exempel skäms eller känner skuld. Det kan därför vara svårt för omgivningen, såväl för anhöriga och vänner som för professionella, att bli medvetna om att en kvinna är utsatt för våld. I relationer där det förekommer våld kan det hända att båda parter förnekar eller förringar våldet.

Våldets konsekvenser kommer vi att fortsätta att belysa i en artikelserie. 

// B K R O Kraft Force 

Barn och Kvinnorätts Organisationen

 

                                        /ros.jpg

22. nov, 2018

Alltför många gånger har det svenska rättssystemet inte fungerat för våldsutsatta kvinnor. För många gånger möts de anmälande kvinnorna av nonchalans och mycket få gånger går de ansökta  kontaktförbuden igenom. Detta är en skandal utan dess like, hur många fler kvinnor skall offras innan vårt rättssystem blir säkert för oss kvinnor?

För hur många anmälningar skall till för att man skall tas på allvar. Hur många offer måste radas upp, de flesta döda och många skadade och traumatiserade för livet! Detta är inte värdigt ett framstående land som Sverige.

Senast nu har en rättegång varit mot Fatima Berggrens mördare. Hon hann göra flera anmälningar mot sin blivande mördare och ett flertal ansökningar om kontaktförbud, ändock har åklagaren inte tidigare funnit skäl till att bevilja henne ett kontaktförbud. Trots otalig dokumentation från sjukhusen, när hon sökt medicinsk hjälp efter att hon upprepade gånger misshandlats. Hennes baneman sade att om hon skulle lämna honom, så skulle han döda henne och så blev fallet.

Ett annat mycket obehagligt fall utspelades i Södertälje, där mannen kastade ut kvinnan från balkongen. Efter en brutal misshandel, tänkte han tysta henne för gott genom att kasta henne över balkongen. Mirakulöst överlevde kvinnan! Mannen dömdes i tingsrätten men friades på de flesta punkter i hovrätten för att slutligen fällas i högsta domstolen! Men mannen hann tyvärr fly utomland och med detta får kvinnan leva med ständig oro. Är detta rättvisa?

Vi kan inte vänta längre, förändringar måste komma till stånd nu. Inte fler kvinnor kan offras på grund av ett rättsosäkert rättssamhälle!

// B K R O Kraft Force, Barn och kvinnorätts Organisationen.

12. sep, 2018

 

Sverige har sedan efterkrigstiden varit ett föregångsland när det gäller både humanitet och socialpolitik. Vårt land stod som mönster för många länder i främst Europa. Men den tiden är länge sedan förbi och ett parti med nazistiska rötter har efter valet skapat kaos i vårt samhälle.

Det är anser vi, ett stort hot mot vårt land. Den tydliga och öppna rasismen, som alltmer vågades visas offentligt under valrörelsen. I en partiledardebatt några dagar innan valet, så vågade Jimmie Åkesson uttala sig mycket rasistiskt. Valdebatten har i övrigt präglats av migrationsfrågan och klimatfrågan som på något vis regnade bort. Sedan har vi också haft vårdfrågan, som skulle finansieras av skärpt migrationspolitik.

Men vi får heller inte glömma SD s kvinnopolitik. Det är också ett parti som aktivt motarbetar kvinnors rättigheter. 

Runt om i världen och Europa ser vi ett växande motstånd mot kvinnors, flickors och ungdomars tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, i synnerhet rätten till abort. SD är en del av detta motstånd. De går som enda riksdagsparti till val på att sänka gränsen för abort till 12 veckor. Det är en kraftig begränsning som skulle innebära att många ofrivilligt gravida tvingas fullfölja en oönskad graviditet. 

SD driver dessutom, utan stöd från berörda professionella och fackliga organisationer, att barnmorskor ska få rätt att vägra medverka vid abortvård, vilket de redan har lagt förslag om i Stockholms läns landsting. Detta skulle begränsa tillgängligheten och leda till att ofrivilligt gravida inte får den vård de har rätt till. För oss är det självklart att kvinnors rätt till sin kropp och till en god vård i stället måste stå i centrum. Abort är en naturlig del av hälso- och sjukvården och ska vara lika självklart att utföra för berörda medarbetare i vården som annan sjukvård.

SD har i riksdagen konsekvent röstat mot varje reform som skulle förbättra livssituationen för hbtqi-personer i Sverige och de vill rulla tillbaka hbtqi-rörelsens vunna segrar såsom rätten att adoptera för samkönade par. Listan är lång på homo- och transfoba uttalande bland deras företrädare.

SD har varit kritiska till att ungdomar ska få kunskap om sin kropp och sexualitet. I Uppsala län röstade SD mot att RFSU skulle få medel för sexualupplysning till unga och i riksdagen motionerat om inskränkt sexualundervisning. SD för också en konservativ familjepolitik som skulle försvåra vardagen för alla familjer som inte är traditionella kärnfamiljer. Politiken vilar på en kvinnosyn där kvinnor ska bidra genom att föda barn och stå vid spisen.

De vill återinföra och bygga ut vårdnadsbidraget, som är en kvinnofälla. De betonar även att kvinnor och män har olika roller i barnuppfostran. Samtidigt vill de backa sig in i framtiden genom att göra föräldraförsäkringen mindre jämställd. Det kommer att slå mot kvinnors löne- och karriärsutveckling, barns rätt till sina föräldrar och leda till mer ojämställda pensioner.

Sverige har under många decennier varit en röst i världen för jämställdhet och flickors och kvinnors rättigheter. Svensk biståndspolitik har länge prioriterat att främja jämställdhet och sexuella och reproduktiva rättigheter och hälsa i omvärlden. Om SD får inflytande är även detta arbete hotat, vilket skulle få konsekvenser även för kvinnor och barn över hela världen.

Sverige ska vara ett land som står upp för kvinnor, jämställdhet och aborträtten - i Sverige och i världen. Vi kommer aldrig kompromissa med kvinnors rätt att bestämma över sina egna kroppar och rätten till fri abort. Det är inte en kamp som en gång för alla är vunnen - den rätten måste alltid försvaras.

 

/ros-4.jpg