23. apr, 2016

Om att leva i skydd

Jag har ombetts att skriva och berätta lite  om hur det är att leva med skyddade identiteter i Sverige idag. Detta för att jag själv lever med en skyddad identitet.