11. jan, 2017

Om normaliseringsprocessens olika faser.

Vi skall idag påbörja en ny serie som skall fokusera kring normaliseringsprocessen och om hur kvinnan gradvis förlorar sig själv i sin relation till sin partner. Det handlar om att man som människa sakta bryts ner, så att man inte längre upplever våldet eller förtrycket som onormalt utan så normalt att man fortsätter att leva i förtrycket. 

 

// B K R O Kraft Force