31. dec, 2021

Detta är årets sista dag, som är både vemod men också förväntningar och förhoppningar på det nya året.  Först och främst kan konstateras att 2021 också går till historien som pandemins år. Det började lovande med mass vaccinationer världen över, men covid-19 har förmågan att mutera mer än något annat virus. Under sommaren och hösten såg det hoppfullt ut, då dödstalen minskade drastiskt, och för många människor blev det också en återgång till vardagen. Men under november och december började uppgången på smittade men också antalet döda... Pandemin kommer med all sannolikhet att fortsätta även under nästkommande år. Men ju mer kunskap som vi förvärvar beträffande viruset, ju större är sannolikheten att vi så småningom kommer att kunna att plana ut pandemin.

Men pandemin har påverkat många människor illa och livet har blivit allt osäkrare, i synnerhet för redan utsatta grupper. Den ekonomiska osäkerheten har gjort att många människor förlorat sina jobb, och med detta infinner sig en större osäkerhet i många familjer. Och osäkerhet och frustration kan ofta tyvärr leda till vanmakt, som i sin tur kan generera i våld och större osäkerhet.  Med andra ord, är det en grogrund för många mänskliga tragedier...

Under våren kom också samhällsdebatten för en stund att handla om just kvinnovåldet, där vi deltog flitigt i medierna. För det är verkligen hög tid att vi kräver våra rättigheter och att vi på många plan får till lagförändringar som gynnar brottsoffren , nämligen de utsatta kvinnorna och barnen. Vi hoppas naturligtvis på att en ökad medvetenhet också skapar långsiktigt ett rättssäkrare samhälle för alla utsatta människor i vårt land. 

Även våldet och gängkriminaliteten har kanske mer än något annat, dominerat vår samhällsdebatt. I denna debatt har vi också deltagit.  Hur är det möjligt att vårt land inte lyckas klara upp dessa avskyvärda brott? Hur är et möjligt att Sverige toppar listan över gängkriminalitet i Europa? Oftast är gärningsmännnen yngre killar, så kallade "springpojkar" som inte räds någonting och inte drar sig för att begå morden mitt på ljusa dagen och när många människor är ute. Frågan är också hur har detta kunnat hända? Vi har definitivt misslyckats med vår integrationspolitik, segregationen är allmänt utbredd från norr till söder. Kanske borde vi blivit allvarligt varnade när det gällde den stora tillströmmningen till IS, men inget politiskt parti agerade tillräckligt kraftigt för att bryta den negativa spiralen. För i sanningens namn, förjänar alla människor en chans, och denna chans har inte givits alla som kommit till vårt land. I segregerade områden ges inte samma livskvalitet som i övriga landet. Rätten till bra utbildning, rätten till bra vård och omsorg och rätten till en fritid, den finns inte för alla. Och att ständigt slå i underläge, väcker vanmakt men triggar också hatet. 

Nästa år har vi val, och det är ännu mer viktigt nu att ta möjligheten att delta i den demokratiska processen som valet är. Det är vår chans att påverka och det är vår chans att medverka till förändring. 

Nästa år borde komma med mera hopp om att vi kommer närmare ett slut av pandemin. För vi behöver verkligen hopp i en mörk tid som denna.

B K R O Kraft Force

25. nov, 2021

Förändring är möjligt

Så sade FN:s generalsekreterare António Guterres i samband med den Internationella dagen mot våld mot kvinnor.

Samtidigt är just behovet av förändring stort. Våldet mot kvinnor och flickor är fortsatt den mest långvariga och största inskränkningen på mänskliga rättigheter i världen idag. Så länge kvinnor och flickor utsätts för våld kan inte rättvisa mellan män och kvinnor uppnås.

Våldsbegreppet har en bred innebörd som når långt utanför dess fysiska bemärkelse.  Våld kan ta sig uttryck genom allt från fysiskt, psykiskt och sexuellt utnyttjande, till människohandel, tvångsgifte och påtvingade graviditeter. Det drabbar kvinnor och flickor oavsett religiös eller etnisk tillhörighet, social status eller geografisk plats.

Dödligt våld utgör den mest extrema formen av mäns våld mot kvinnor. Forskning visar att det vanligaste motivet bakom partnervåld mot kvinnor i heterosexuella relationer, är mannens behov av kontroll. Känslor som svartsjuka är dominerande, vilket ofta förstärks vid separation.

Den farligaste platsen för en kvinna är i hemmet

Sedan länge har kvinnorättsorganisationer understrukit den stora andel våld som sker innanför hemmets fyra väggar. I ett land som Sverige sker endast en minoritet av våldet på öppen gata. Det kan ge en falsk trygghet av att vårt samhälle är förskonat från mäns våld mot kvinnor.

Nationell statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå, visar att omkring 15 kvinnor om året har dödats av en före detta eller nuvarande partner under perioden 2017–2020. För män var motsvarande siffra strax under 3 fall om året. 

Covid-19 pandemin har också haft en negativ inverkan – mycket på grund av att människor tvingats spendera mer tid i hemmet.

De senaste siffrorna från UN Women bekräftar att nivåerna av våld mot kvinnor och flickor har ökat under pandemin.

I 13 länder rapporterade nästan hälften av alla kvinnor att de eller en kvinna de känner genomlevt könsbaserat våld. Nästan en fjärdedel av de medverkande kvinnorna rapporterade också att hushållskonflikter hade blivit vanligare. Samma andel uppgav att de kände sig mindre trygga hemma.

Våldets inverkan på en hållbar utveckling

Friheten från våld berör inte bara kvinnor och flickor som individer, utan är en förutsättning för en demokratisk, rättvis och hållbar utveckling i världen. Sveriges biståndsmyndighet, Sida, pekar exempelvis på studier som visar samband mellan ökad jämställdhet och minskad fattigdom.

I FN:s globala mål för en hållbar utveckling, Agenda 2030, är ett av delmålen att avskaffa alla former av våld mot kvinnor och flickor. FN:s generalsekreterare har vid upprepade tillfällen understrukit behovet av gemensamma krafttag för att eliminera skuggpandemin av våld mot kvinnor och flickor.

”Vi behöver omfattande och långsiktiga strategier som tar itu med grundorsakerna till våldet, som skyddar kvinnors och flickors rättigheter och som främjar starka och autonoma kvinnorättsrörelser”.

Trots att förhoppningar om snabba och storskaliga förändringar kan upplevas som svåra, visar riktade insatser resultat.

År 2020 ökade bland annat andelen lagförda förövare med 22 procent i medlemsländerna, och åttiofyra lagar och policyer antogs eller förstärktes. Mer än 650 000 våldsutsatta kvinnor och flickor kunde få tillgång till hjälp trots restriktioner relaterade till pandemin.

Resultaten kan tyckas små i förhållande till problemets omfattning. Vinster som dessa är dock livsavgörande för de individer som utsatts personligen, och kan ge kraft till rörelser som kämpar för långsiktig förändring.

Samtidigt är Guterres tydlig i sina ambitioner.

”Nu är det dags att fördubbla våra ansträngningar så att vi tillsammans kan eliminera våld mot kvinnor och flickor till 2030”.

Varje år kränks miljontals kvinnors grundläggande rättigheter – rätten till hälsa, personlig säkerhet, lika skydd inför lagen och rätten till jämlikhet inom familjen. Ändå tillåts kränkningarna fortsätta och på de flesta håll i världen erkänns inte kvinnors rättigheter som mänskliga rättigheter. Det kan vi inte acceptera. För mäns våld mot kvinnor är den största människorättsskandalen i vår tid. Kommer Guterres och FN lyckas i sn målsättning? Föga sannolikt men vi hoppas.

 

Barn och KvinnoRätts Organisationen

B K R O Kraft Force

 

24. nov, 2021

Vi har visserligen sagt att vi är politiskt obundna, men detta är nog en sanning med modifikation. För B K R O Kraft Force stora prioriteringsfråga handlar om arbetet med utsatta människor i olika miljöer och i olika sammanhang, just för att utsatthet kan drabba alla. Vi har alltid känt att en rödgrön regering gynnarr vårt arbete mer, än en konservativ konstellation i form av moderater, kristdemokrater och slutligen sverigedemokraterna. Till nästa val med all säkerhet även liberalerna, om man nu kommer över spärren.

Dagens superonsdag blev verkligen en fars, först röstar riksdagen för den första kvinnliga statsministern och efter detta röstar man ja till det konservativa blockets budget.

Det är svårbegripligt hur centern och Annie Lööf, som sedan förra valperoden profilerat sig främst med  det aktiva ställningstagandet att inte samarbeta med det  högerpopulistiska sverigedemokraterna, sedan lägger ner rösterna i budgetomröstningen. Detta gör att centerpartiet går emot sitt eget ställningstagande och indirekt medverkar till att få en budget som är framförhandlad av ett högerextremistiskt parti. Miljöpartiet agerande var rent ideologiskt, för politik måste slutlgen handla om övertygelse och inte ändlösa kompromisser. För dem fanns inget alternativ, då man inte kunde sitta i en regering med en blåbrun budget.

Vi går en mycket orolig tid till mötes, och skulle ännu en gång socialdemokraterna få regeringsuppdraget, känns det också en smula märkligt att göra detta med de konservativa blockets budget. Vi ser också med stor oro fram emot ett regimskifte, då just deras politik inte kommer att gagna de mest utsatta i vårt samhälle.

Besvikelse över detta politiska kaos är en underdrift!

25. okt, 2021

Tänk att du träffar en underbar man, allt verkar fantastiskt och han bryr sig om dig som du upplever ingen annan gjort på samma vis tidigare. Han pausar hela sitt liv för dig, han väljer bort vänner och även hans familj för dig. Så du tänker att det minsta du kan göra för honom, är faktiskt att pausa ditt liv för honom också. 

När den första förälskelsens rus är över, och vardagen sakta kommer inkrypandes i era liv, då märker du att han inte gillar tanken på att du skall umgås med dina vänner igen, han skjutsar dig gärna både till och från jobbet eller skolan. Du börjar kanske känna att du har nästan ingen egentid alls och du börjar någonstans ana att han har kontrollbehov... Men du försöker slå bort dom tankarna, för han älskar dig ju så mycket...

Sedan kommer den dagen då du kanske väljer att gå ut med dina kompisar, eller kanske åka hem själv till din familj. När du återvänder till honom så är han ursinnig, han tycker att du varit hänsynslös och inte tänkt på honom. Han uppvisar svartsjuka och en väldig ilska. Mycket möjligt är det då hans första slag kommer.... Efteråt är han djupt ångerfull och gör allt för att du skall glömma. Kanske överöser han dig med presenter och blommor och er relation intensifieras ännu mer och ni kommer varandra ännu närmare...

Men så kommer vardagen sakta åter in i ert förhållande, du börjar åter känna frustation över att du inte får någon egentid, just för att han oftast följer dig överallt. Du börjar längta till att kunna umgås med andra än bara honom. Så om du då beslutar dig kanske för att ta en fika med din kompis och kommer hem efteråt, så väntar han väldigt argt på dig och kanske bråkar ni och i samband med det, så kommer med all sannolikhet också hans andra slag. Denna gång betydligt hårdare och kraftfullare... Efter detta kommer också hans ånger och han börjar kanske uppvakta dig ännu mer till du på nytt faller handlöst för honom igen....

Om du har tvivel, så tystar du ner dem och om dina vänner eller kanske din familj varnar dig, så lyssnar du inte på dem. För du känner att dom inte vet eller förstår. Att du aldrig tidigare varit så älskad av någon, så att du blivit hela deras värld.  Under denna tid kanske ni också skaffar barn. Kanske gifter ni er också...

Men väldigt snabbt efter att ni fått barn, så blir han väldigt dominant och kontrollerande. Han börjar öppet visa att han har rätt att kontrollera dig, då du är mamma till hans barn och annars är du en dålig mamma. Han börjar hota dig att om du inte gör som han säger, så skall han ta era barn ifrån dig.

Du märker att han hela tiden går in på din mobil, han ogillar att du är länge i lekparken med barnen och kanske får du nya vänner där. Han ogillar kanske också att era barn skall umgås med dina föräldrar och syskon... Så fort du inte gör som han säger eler gör något som han blir missnöjd med, så kommer slagen och med detta kommer inte längre smekmånad efter slagen. Utan istället får du höra att det var ditt fel, att du är en dålig mamma och en dålig fru. Sedan länge har han också börjat utöva psykisk misshandel. Han berättar hela tiden för dig så obetydlig du är och han matar dig med negativa ord. Under denna tid förvandlas du... Du börjar känna att du inte är någon och ditt självförtroende och självkänsla försvinner. 

Ditt liv förvandlas och med detta också era barns liv. Allt kommer att handla om att leva så "bra" som möjligt, för att inte ge honom någon anledning att straffa dig eller barnen. Ni har också med all sannolikhet byggt upp ett liv och det är många gånger inte lätt att lämna allt. Mest av allt är du orolig att han skall ta eller få era barn om du lämnar honom...

Du är också orolig att berätta för dom vänner som finns kvar liksom din familj. Du har aldrig vågat erkänna att dom hela tiden haft rätt... Du är rädd att anmäla din man och rädd för konsekvenserna och mest av allt rädd för det okända... Sedan länge så har ditt självförtroende försvunnit och du tror väldigt lite om dig själv...

Livet omkring dig känns mest av allt hotfullt och då är det lätt att välja det som känns minst hotfullt. Att stanna, att anpassa sig, att vara lydig och göra så att utbrotten blir så små som möjligt. Kanske känner du att det också var ditt fel. Som inte lyssnade på honom, som inte respekterade honom, när han faktiskt älskar dig mer än någon annan gjort!

Detta är normaliseringsprocessen och den handlar förenklat om när våldet blir en del av vardagen och när våldet normaliseras! 

B K R O Kraft Force

 

17. okt, 2021

Som vi tidigare nämnt i våra bloggar, artiklar och i våra föreläsningar, så är också de synliga brottsoffren bara toppen av ett gigantiskt isberg. För de flesta kvinnorna och deras barn, vågar aldrig ta steget ifrån våldsutövaren, av två anledningar. Det första är att riskerna vid en anmälan många gånger är lika stora som att stanna, om än inte större. Det andra är att kvinnorna och barnen har påverkats djupt av normaliseringsprocessen, våldets skov blir helt enkelt ett normalläge.

Så hur är det möjligt att vårt land inte kommit längre än så här? Varför är riskerna ännu större, när kvinnan och ofta hennes barn söker hjälp? Vad är den grundläggande orsaken till att flera instanser i rättsväsendet misslyckas i skyddet av kvinnorna?

Vi har exempelvis kontaktförbudet, som allt för sällan beviljas av åklagaren , som senare kommer att visa sig vara dödligt för den sökande. Redan i det inledande skedet, kan just ett kontaktförbud vara av yttersta vikt för kvinnans säkerhet.

Vi vet flera fall där ett nekande av kontaktförbud, slutligen lett till döden för flera kvinnor. Ett annat exempel som vi också vet om, är en kvinna och hennes advokat,  som satt i förhör med polisen som skulle utreda möjligheterna till kontaktförbud. Under förhöret med polisen, får kvinnans advokat samtal från kvinnans  fd man som sa att han visste var dom var och hotade även advokaten. Trots att detta hände framför polisen, så kom beslutet ett par dagar senare. Nekande till kontaktförbud och beslutet hade tagits av åklagaren, hör och häpna, innan polisens utredning! Ett halv år senare utsattes denna kvinna för ett grovt brott!

Om detta och mycket mer, och mycket mer kommer vår nya blogg och artikelserie att handla om.  Vi hade tänkt publicera delarna varje söndag framöver.

 

Barn och Kvinnorätts Organisationen

B K R O Kraft Force